face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek

Klub 60+ Hanušovice, z. s.

arrow.jpg
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Opište prosím kontrolní kód "5369"

Záznamy z akcí

Bowling
V úterý dne 8. května 2018 v době od 15:00 hod. se konal v restauraci Formanka v Hanušovicích bowlingový turnaj členů Klubu 60+ Hanušovice, z. s. s těmito výsledky:

Sylvia            24 náhozů s 118 body tj. v průměru   4,916 bodů
Mirek P.         24 náhozů s 286 body tj. v průměru 11,916 bodů
Karel              24 náhozů s 291 body tj. v průměru 12,125 bodů
Eman             23 náhozů s 231 body tj. v průměru 10,043 bodů
Zájezd do Lanškrouna
V úterý dne 15. května 2018 pořádal Klub 60+ Hanušovice, z. s., zájezd do Lanškrouna. Odjezd autobusu se uskutečnil ve 13:00 hod. z Hanušovic od městského úřadu a z autobusových zastávek u pošty a u viaduktu.
Program zájezdu:
- od 14 hod. prohlídka stálých expozic a strašidelné výstavy Dracula a ti druzí v Městském muzeu Lanškroun
- od 15:30 hod. prohlídka historických památek města Lanškrouna s výkladem naší členky paní Marie Novotné
- od 16:30 hod. volno k občerstvení
- od 18:30 hod. odjezd na exkurzi do Pekařství a cukrářství Sázava
- od 19 hod. exkurze ve výrobním podniku Pekařství a cukrářství Sázava
- přibližně v 21 hod. odjezd autobusu z obce Sázava do Hanušovic
- přibližně ve 22 hod. příjezd do Hanušovic.
Cena zájezdu zahrnovala dopravu autobusem tam a zpět, vstupné do Městského muzea v Lanškrouně a byla ve výši:
- 100,- Kč pro řádné členy Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
- 200,- Kč pro osoby mimo členskou základnu Klubu,
- osoby, které zřejmě neměly nárok na slevu pro seniory si ke shora stanovené ceně zájezdu připlatily 30,- Kč.
Upozornění:
Zájezdu se mohlo zúčastnit pouze 25 osob, neboť pro exkurzi v Pekařství a cukrářství Sázava byl tento počet osob maximem.
Závazné přihlášky byly evidovány od středy dne 18. dubna 2018 v kanceláři firmy Vobus Hanušovice na ul. Hlavní 92, tel. 583 231 251 v pracovní dny od 8-11 hod. a od 13-15 hod.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 22 členů Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Do složky Fotogalerie bylo umístěno 15 ks snímků z akce, z nichž je 14 ks vytvořených panem Josefem Havelkou a paní Editou Havelkovou a 1 ks fota vytvořil pan Vojtěch Lachnit, dále jeho videosekvenci zámku a muzea v Lanškrouně najdete odkazem na: 
https://youtu.be/_YtljCrcXoA  a videosekvenci k exkurzi ve firmě Pekařství a cukrářství Sázava naleznete na: https://youtu.be/6VU9u1EvQLU
 

III. Krajské sportovní hry seniorů Olomouckého kraje 2018
Pořadatel: KRS Olomouckého kraje pod záštitou  hejtmana kraje
SHS budou provedeny jako víceboj smíšených seniorských družstev. Soutěžní družstva klubů (spolků) nebo obcí se musí přihlásit do soutěže dle pokynů KRS.
Ředitel : Milena Hesová, předsedkyně KRS Olomouckého kraje              
Řídící organizačního štábu: Zdena Marcinková, Bc. - členka předsednictva KRS
Podmínky účasti  

 • Soutěže se mohou účastnit seniorky/senioři 60+ , v pětičlenném družstvu musí být minimálně dvě ženy, označení družstva nebo dresy dle vlastního uvážení soutěžících
 • Jmenný seznam soutěžního družstva (vyplnit tiskopis přihlášky) zaslat do 10. května 2018 na emailovou adresu: z.marcinkova@seznam.cz
 • Startovné ve výši 300,-. Kč za družstvo uhradit na účet KRS u FIO banky –č.ú.2900931192/2010 Startovné může být uhrazeno také v hotovosti proti příjmovému dokladu,který vydá hospodářka KRS paní Ondrušková.Termín a místo platby v hotovosti je nutno si dohodnout předem: tel. 736 604 567
Do zprávy pro příjemce uveďte název klubu/obce a variabilní symbol: 17052018
 • Soutěžící jsou si vědomi, že účast v soutěžích je na vlastní nebezpečí. Jejich zdravotní stav odpovídá náročnosti soutěžních disciplin
 • Každý soutěžící musí mít s sebou doklad totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny
Místo: stadion TJ Lokomotiva Olomouc
Termín: 17.května 2018 (zahájení v 09,00 hod, ukončení v 15:00 hod)
      Discipliny-10 (mokrá varianta 7)
 1. Kroužky  – hod 3 kroužky na vzdálenost 3 m na kužel,platí i pro MV(mokrá varianta)
 2. Tenisová zručnost – běh s míčkem na tenisové raketě na čas na vzdál.2 x12 m /i MV
 3. Slalom  – jízda jednotlivců na koloběžce na čas
 4. Běh –  na čas ženy 40 m , muži 60 m
 5. Hokej – střelba florbalovou holí 5 míčky na malou branku na vzdálenost 8 m/ i MV
 6. Šipky – hod 5 šipkami do terče na vdálenost 3 m/i MV
 7. Golf –snag – střelba golfovou holí na terč ve vzdálenosti 5 m /i MV
 8. Košíková  – hod 3 míči do koše  na vzdálenost 4 m /iMV
 9. upravený Petang – hod 3 koulemi na cílovou čáru na vzdálenost 5 m
 10. Granát - hod 3 granáty na cíl ve vzdálenosti ženy 10 m, muži 15 m
MV – slalom s míčem na čas
 Rozsah 10 disciplin se bude plnit, pokud bude přihlášeno do 20 družstev. Při větším počtu družstev než 20 rozhodne organizační štáb o případném omezení počtu disciplin.
 V případě mokré varianty budou soutěže probíhat v tělocvičně a proto je nutné, aby soutěžící měli sportovní obuv určenou pouze pro pohyb na palubovce tělocvičny
Časový program:
07: 00 – 08:45 – příprava sportoviště, pracoviš, organizační zajištění
8:00    -  8:50  -  prezence soutěžních družstev
9:00   -  slavnostní zahájení III.sportovních her seniorů 2018
09:30 – 13:30 – průběh soutěží
14:00 – Nástup družstev a vyhlášení výsledků, předání cen
do15:00 - likvidace pracovišť a vrácení sportovního náčiní
Organizace průběhu III.SHS
 • Při příchodu na stadion se každé soutěžní družstvo přihlásí u prezence,nahlásí případné změny ve složení soutěžního družstva a obdrží pokyny k další činnosti.
 • Po převlečení se členové družstva seznámí s programem a včas se dostaví ke slavnostnímu nástupu družstev.
 • Každé soutěžní družstvo si zvolí svého kapitána,který zodpovídá za hladký průběh soutěží a včasný nástup k disciplínám dle určeného pořadí.
 • Jednotlivé disciplíny budou označeny čísly a kapitáni družstev obdrží rozpis, v jakém pořadí budou absolvovat jednotlivé disciplíny.
 • Kapitáni družstev dbají pokynů vedoucích pracovišť a rozhodčích.
 • Každý soutěžící dostane kartičku závodníka,pro každé družstvo pak bude na jednotlivých stanovištích připravený „evidenční list družstva“ se jmény jednotlivých soutěžících – zápis výsledků provádí výhradně rozhodčí. Pro každou disciplínu jsou určeni dva rozhodčí,kteří budou z nezávislé organizace z důvodu objektivnosti zapisování dosažených výsledků.

 Účast všech je na vlastní riziko a pojištění!
III. sportovní hry seniorů jsou koncipované jako sportovní a společenské setkání domácích i zahraničních seniorských organizací s cílem:
-změření sil v jednotlivých disciplínách
-přátelská setkání stejné věkové skupiny, navázání nových kontaktů a výměna zkušeností
 Technické podmínky provedení  a pravidla disciplín budou zaslány jednotlivým družstvům na vyžádání.

Akce se z našeho Klubu 60+ Hanušovice, z. s. zúčastnili: paní Soňa Lachnitová, pan Pavel Lenhart, paní Hana Lenhartová, pan Karel Prodělal a paní Jiřina Votavová. Fotodokumentaci závodů prováděl pan Vojtěch Lachnit.
Na Sportovních hrách seniorů Olomouckého kraje 2018 bylo přítomno 43 pětičlenných družstev a vzhledem k tomu, že převážnou většinu dne pršelo byla zvolena tzv. mokrá varianta, při které jsme v hale plnili úkoly 8 disciplín. Při závěrečném vyhodnocení SHS bylo organizátory soutěže oceněno pouze prvních 10 družstev, mezi nimiž jsme nebyli jmenováni. Ostatní účastníci SHS nebyli pro náročnost zpracování hodnoceni.
Do složky Fotogalerie bylo vloženo 9 ks snímků z akce, které vyhotovil pan Vojtěch Lachnit. Videosekveni z akce od stejného autora najdete na: 
https://youtu.be/CMhz6_Pqyms
  

Bowling
V úterý dne 15. května 2018 v době od 15:00 hod. se konal v restauraci Formanka v Hanušovicích bowlingový turnaj členů Klubu 60+ Hanušovice, z. s. s těmito výsledky:

Sylvia            21 náhozů s   91 body tj. v průměru   4,333 bodů
Mirek P.         21 náhozů s 195 body tj. v průměru   9,285 bodů
Laďa              21 náhozů s 166 body tj. v průměru   7,904 bodů
Eman             21 náhozů s 251 body tj. v průměru 11,952 bodů
Stěhování klubovny
Ve středu dne 23. května 2018 v 8 hod. došlo ke stěhování klubovny Klubu do prostor bývalých kanceláří firmy Stavrel. Vzhledem k tomu, že je nutné přestěhovat nábytkovou stěnu a věci, které obsahuje doneste s sebou krabice k jejich uložení a přenesení. Dostavte se prosím v hojném počtu, abychom mohli rozlišit věci, které byly do klubovny vneseny pro užívání členy Klubu.
Poděkování předsedy a výkonného výboru spolku patří Vám všem, kteří jste se na akci zúčastnili. 
Bowling
V úterý dne 22. května 2018 v době od 15:00 hod. se konal v restauraci Formanka v Hanušovicích bowlingový turnaj členů Klubu 60+ Hanušovice, z. s. s těmito výsledky:

Sylvia            20 náhozů s   95 body tj. v průměru   4,75 bodů
Eman             20 náhozů s 220 body tj. v průměru 11 bodů
Mirek P.         20 náhozů s 221 body tj. v průměru 11,05 bodů
Laďa              19 náhozů s 171 body tj. v průměru   9 bodů
Karel              19 náhozů s 226 body tj. v průměru 11,894 bodů

Lorem ipsum dolor sit?

Nam libero tempore, (3 | 60%)
In convallis. (0 | 0%)
Maecenas aliquet (2 | 40%)
cloud1.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one